Development Activities

Academic year (2017-18)

S.No.

Name of the faculty

Product

Name of the students

1.

A.Karthikeyan

Pulse jet

A.Alexandar
V.Sakthivel
S.Sakthivel
Jayasurya
A.Manikandan
S.M Arunkumar

2.

A.Karthikeyan

Waste plastics to bricks

C.Deepan
N.Jalalmuhaideen
P.Harisiva
N.karthikeyan

3.

A.Sabiknainar

Airport model

F.NiharFarzhana
S.Kanimozhipriya
S.Jayabharathi

4.

A.Karthikeyan

Jet car

Avinash
Mukunthaperumal
V.chandru

Academic year (2016-17)

S.No

Name of the faculty

Product

Name of the students

1.

A.Karthikeyan

GSLV MK2

S.M Arun Kumar
S.Jayasurya
G.Gokul
V.Chandru
V.Sakthivel
S.Sakthivel
S.Ramesh
A.Manikandan

2.

A.Karthikeyan

Aerodynamic bi-cycle

K.Ajith
M.Dinesh Kumar
C.VigneshUthaya
Bala
S.Santhana Kumar
M.Solai Raja
S.Praveen
A.ArunVana Raja
S.Gokulnath

3.

S.P.Venkatesan

Walking  Robot

S. Madhankumar
A.Jhaneshwaran
G.Sabarinathan
A.Manikandan

4.

P.V.Prakash

Hover boat

G.Pooja
R.Sabanaasmi
K.R.Priyadharshini
K.Kowsalya
K.Priyanka

5.

A.Karthikeyan

Jet bike

U.Chandru
A.Balaji
K.Gowthamvithyapathi

6.

A.Karthikeyan

Wright Brother Aircraft Model

A.Alexandar
M.Manikandan
P.Lakshman
A.R.Tamilvanan
R.K.Sarath
Watson
S.Vikram
Yazar Ali
R.S.Vishal

7.

S.P.Venkatesan

3D Halogram

S.Kavisurya
S.Hariram
S.Deenagopalan
Prabhu
Paul vinth
Shajahan
Selvakumar

8.

S.R.Arun

Bottle Bouyancy

A.Nagarani
R.Ramya

9.

D.Navinprabhu

Fire &Water Tonardo

K.Harshini
V.Kowsalya

10.

A.Jothivel

Eco-cooler

K.Kanimozhi
M.Jansi rani
P.Shanthi
A.Vinoblessy

11.

S.R.Arun

Mini Solar Power     Station

Dhanusha
Ramya
Nagarani.A
Ramya.R

Academic year (2015-16)

S.No

Name of the faculty

Product

Name of the students

1.

A. Sabiknainar

 

RC Ornithocopter

T.Ramya
S.Sandhiyapriya
M.Kanimozhi
S.Muthukowsalya

2.

S.P.Venkatesan

 

Multipurpose wind turbine

C.Anitha
S.Pavithra
L.Abinaya
S.Ramya

3.

P.V.Prakash

 

RC Hovercraft

K.Mowneshwar
A.Jayaprakash
S.Sudanthiraselvan

4.

A.Karthikeyan

Two Wheel Wind Turbine

S.Jebastin
G.Gopi Krishnan
G.Naveen
D.Nandha Kumar
M.Ajith Kumar
H.Nizar Ahmed

5.

S.P.Venkatesan

Flying ball

R.Sripriya
T.Vediammal

6.

A.Sabiknainar

Delta wing MAV

Naveen
Rajadurai

7.

 

D.Vadivel

Twin fin overhead tail mounted engine Aircraft           

D.Nandha Kumar
M.Ajith Kumar
H.Nizar Ahmed

8.

 

K.Vijaybabu

 Piston Engine Aircraft model using two wheeler engine

G.Naveen
D.Nandha Kumar
M.Ajith Kumar
H.Nizar Ahmed

9.

A.Karthikeyan

RC plane (boom tail)

M.Steffilini
M.SushmithaThilshath
R.Sripriya

10.

A.Karthikeyan

 Quad copter

Jeffery Jackson Raj